Rotterdam Zen

Rotterdam Zen

Rotterdam Zen
Hsin Hsin Ming van Seng Ts’an

Verzen over de geest van vertrouwen van Sosan
Zenji (526-606)

De volmaakte weg is niet moeilijk
voor hen die geen voorkeur koesteren.
Wanneer liefde en haat beide afwezig zijn
wordt alles helder en ontmaskerd.
Maar zodra je het geringste onderscheid maakt
wijken hemel en aarde oneindig ver uiteen.

Wil je waarheid aanschouwen
wees dan nergens voor of tegen.
Opwerpen wat je leuk vindt en wat je niet leuk vindt
is de ziekte van de geest.
Wanneer de diepe betekenis der dingen je ontgaat
is je gemoedsrust vruchteloos verstoord.

De weg is volkomen als oneindige ruimte
Waar niets ontbreekt en niets overbodig is.
Werkelijk, omdat wij steeds weer
het een aanvaarden en het ander afwijzen,
ontgaat ons de ware aard der dingen.

Raak niet verwikkeld in uiterlijke zaken,
en verlies je niet in gevoelens van leegte.
Wees gelijkmoedig in de eenheid der dingen
en onjuiste denkbeelden verdwijnen vanzelf.

Wanneer je probeert passiviteit te bereiken
door met activiteit te stoppen,
vult deze inspanning je weer met activiteit.
Zolang je tot het een of tot het ander overhelt,
zul je nooit eenheid realiseren.

Zij die niet de enkelvoudige weg gaan
vervallen zowel in activiteit als passiviteit,
in stelligheid en ontkenning.
Indien je de realiteit der dingen ontkent
ontgaat je hun ware natuur.
Indien je de ledigheid der dingen benadrukt
ontgaat je hun ware natuur.

Hoe meer je over waarheid praat en denkt,
des te verder dwaal je ervan af.
Stop met praten en denken,
en er zal niets zijn wat je niet zult kunnen weten.

In het terugkeren naar de kern ontdek je de diepere zin,
maar als je uiterlijkheden najaagt mis je de bron.
Op het moment van innerlijke verlichting
overstijg je schijn en ledigheid.
De veranderingen die in de lege wereld schijnen plaats te vinden
noemen we uitsluitend echt uit onwetendheid.

Zoek niet naar de waarheid,
stop enkel met het koesteren van meningen.
Blijf niet langer in de dualistische staat,
vermijd zorgvuldig alles wat daartoe leidt.
Als er zelfs maar een spoor is
van zus of zo, van goed of slecht
dan raakt je wezen verstrikt in verwarring.

Wees, hoewel alle dualiteiten voortkomen uit het Ene
zelfs niet gehecht aan dit Ene.
Wanneer het gemoed onverstoord de Weg vervolgt
kan niets ter wereld je nog kwetsen.
En als iets niet meer kan kwetsen
verandert het van aanzicht.

Wanneer er geen onderscheidende gedachten opkomen,
houdt het oude denken op te bestaan.
Wanneer gedachte-objecten verdwijnen,
verdwijnt het denkende subject.

Net zoals objecten verdwijnen,
wanneer het denken verdwijnt.
Door het subject worden dingen tot objecten
dingen maken het denken tot wat het is.

Begrijp de relativiteit van deze twee
en de fundamentele werkelijkheid:
de eenheid van leegte.
In deze leegte zijn die twee niet te onderscheiden,
en in elk op zich ligt de hele wereld besloten.
Als je geen onderscheid maakt tussen grof en fijn
kom je niet in de verleiding
vooroordelen en meningen te hebben.

De volkomen weg begaan is noch gemakkelijk noch moeilijk.
Maar mensen met bekrompen opvattingen
zijn angstig en besluiteloos;
hoe meer zij zich haasten,
des te trager komen zij vooruit.

Gehechtheid beperkt zich niet tot één gebied;
zelfs als je je hecht aan het idee van verlichting,
ben je al op de verkeerde weg.
Laat de dingen zijn zoals ze zijn,
dan is er geen komen en geen gaan.

Gehoorzaam de aard der dingen
en je zult vrij en onverstoord zijn.
Wanneer gedachte in gevangenschap is, blijft waarheid verborgen,
want alles is dan troebel en vaag.
En de drukkende last van steeds maar oordelen
brengt ergernis en vermoeidheid.
Welk voordeel kan verkregen worden
door het maken van onderscheid en scheidingen?

Als je de Ene Weg wilt begaan,
heb dan geen afkeer van de wereld van de zintuigen en ideeën.
Ja, deze volledig aanvaarden
staat zelfs gelijk aan ware verlichting.
De wijze streeft geen doelen na,
maar de dwaze slaat zichzelf in de boeien.

Er is maar één Dharma, niet vele.
Onderscheid ontstaat
uit de bezitterige behoeften der onwetenden.
Via het onderscheidende denken het Zelf willen bereiken
is de allergrootste dwaling.

Rust en onrust komen voort uit illusie;
in zelfrealisatie is er geen voorkeur of afkeur.
Alle tegenstellingen komen voort uit onjuiste conclusies.
Zij zijn als dromen of bloemen in de lucht:
het is dwaasheid ze proberen te grijpen.
Winst en verlies, goed en fout:
reken onmiddellijk voor eens en altijd af
met dergelijke gedachten.

Als het oog nooit slaapt,
komt er vanzelf een eind aan alle dromen.
Als het denken geen onderscheid maakt
zijn de tienduizend dingen zoals ze zijn,
van één enkele essentie.
Inzicht in het mysterie van deze enkele essentie
betekent bevrijding van alle verwarring en verwikkeling.
Wanneer alle dingen als gelijk ervaren worden
wordt de tijdloze essentie van het Zelf geopenbaard.
In deze staat zonder oorzaken
en zonder betrekkingen
zijn geen vergelijkingen of overeenkomsten mogelijk.

Zie beweging als stilstaan
en het stilstaande in beweging,
en zowel de staat van beweging als
de staat van rust verdwijnt.
Wanneer deze dualiteiten ophouden te bestaan
kan Eenheid niet langer zijn.
Geen wet of omschrijving is van toepassing
op deze ultieme slotfase.

Voor de eengeworden geest
die leeft overeenkomstig de Weg,
stopt al het ik-gerichte streven.
Twijfels en besluiteloosheid verdwijnen
en een leven in waarachtig vertrouwen wordt mogelijk.
In één klap zijn we uit onze gevangenschap bevrijd;
niets blijft aan ons kleven
en we houden nergens meer aan vast.

Alles is leeg, helder en zelf-verlichtend
en het denken oefent geen macht meer uit.
Hier zijn gedachtes, gevoelens, kennis en verbeelding
van geen enkele waarde.
In dit rijk van zodanigheid
is er noch zelf, noch anders-dan-zelf.

Als je rechtstreeks in harmonie wilt komen
met deze werkelijkheid,
zeg dan, wanneer twijfel opwelt: “niet-twee”.
In dit ‘niet-twee’ is niets gescheiden,
niets valt erbuiten.

Ongeacht waar of wanneer,
verlichting betekent het betreden van deze waarheid.
En deze waarheid is voorbij aan groter of kleiner in tijd en ruimte;
hierin is één enkele gedachte
als tienduizend jaar.

Leegte hier, leegte daar,
maar het oneindige universum
is altijd pal voor je ogen.
Oneindig groot en oneindig klein:
geen verschil, want bepalingen zijn verdwenen
en grenzen worden niet langer gezien.
Hetzelfde geldt voor zijn en niet-zijn.
Verspil geen tijd aan twijfels en argumenten
die hier niets mee te maken hebben.

Eén ding, alle dingen:
haal ze zonder onderscheid door elkaar.
In deze realisatie leven betekent
je geen zorgen maken over onvolmaaktheid.
In dit vertrouwen leven is de weg naar non-dualiteit
want non-dualiteit is één met vertrouwen.

Woorden!!!!!
De weg is voorbij taal,
want hier is
geen gisteren,
geen morgen,
geen vandaag.

Marli Lindeboom
Sparrenheide 8
3971 DB Driebergen-Rijsenburg
M 06-12755459
E M.L.Lindeboom@gmail.com